Chiến lược marketing gốc

Ứng dụng chiến lược marketing gốc để tôi ưu hoạt động marketing cho doanh nghiệp

Chiến lược marketing gốc

(Sơ đồ nằm trong phương pháp Marketing Gốc đã được đăng ký bản quyền tác giả)

hiệu quả chiến lược marketing gốc
  • Chuẩn hóa và đồng bộ sản phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp
  • Đóng gói sản phẩm phù hợp với thị trường
  • Xây dựng lộ trình tối ưu hoạt động marketing
  • Tối ưu điểm chạm với khách hàng mục tiêu
  • Đồng bộ toàn diện về tối ưu sản phẩm bên trong và bên ngoài doanh nghiệp
  • Giúp doanh nghiệp hiểu rõ tâm lý khách hàng hiệu quả chăm sóc khách hàng.
  • Tối ưu chi phí hoạt động marketing
  • Tăng doanh số bán hàng