“Marketing Gốc tạo ra một phương pháp marketing đơn giản, dễ áp dụng, đạt hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Marketing gốc nghiên cứu và đúc kết bởi các quy luật tất yếu từ thị trường, nhu cầu loài người”

Mago Vũ

Founder & CEO 

Hoàn cảnh ra đời 

  • Sau quá trình tư vấn, triển khai hoạt động marketing, quản trị kinh doanh ông Mago Vũ nhận thấy các doanh nghiệp yếu kém trong khâu nhân sự, làm việc thiếu hiệu quả gây nhiều lãng phí cho doanh nghiệp
  • Các doanh nghiệp kinh doanh chưa hiểu rõ bản chất marketing, phương pháp tối ưu marketing nhằm mang lại thỏa mãn cho khách hàng.
  • Doanh nghiệp và khách hàng đều không gắn kết do thiếu nhận ra giá trị của sản phẩm và dịch vụ.
  • Sau nhiều năm nghiên cứu về nguyên lý gốc rễ và triển khai hoạt động marketing cho nhiều doanh nghiệp, Ông Mago Vũ đã hoàn thiện và cho ra đời phương pháp marketing gốc. Đây là phương pháp marketing được đúc rút từ những quy luật tất yếu từ nhu cầu con người, các quy luật tất yếu thị trường, quy luật chi phối lên con người…
  • Phương pháp marketing gốc sẽ là một sản phẩm gốc rễ, ưu việt cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Giúp doanh nghiệp và người có nhu cầu đều nhận ra được giá trị của nhau từ đó tạo cầu nối gắn kết vững bền.

Sứ Mệnh

  • Thay đổi tư duy, hiểu biết đúng đắn về nguyên lý Marketing, Quản trị kinh doanh
  • Giúp doanh nghiệp và người có nhu cầu thấy ra được giá trị của nhau.
  • Tăng trưởng trí tuệ, đạo đức, nghị lực

Hệ sinh thái liên kết Mago Group

Giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp gia tăng hiệu quả kinh doanh