Marketing là hoạt động rất quan trọng, có thể nói là quyết định sự thành bại của các doanh nghiệp. Marketing là hoạt động có trước khi hình thành sản phẩm, dịch vụ.

Trích từ sách: Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả – Tối ưu theo phương pháp marketing gốc của tác giả Mago Vũ

Nhưng hiện tại doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp rất nhiều khó khăn trong marketing

Khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động marketing

1. Nhân sự marketing
 • Chưa nắm bắt được “quy luật làm Marketing hiệu quả”.
 • Thiếu tư duy mới, tư duy làm hiệu quả.
 • Nhân sự thay đổi liên tục, chắp vá nhân sự, cơ chế phân quyền kém, mọi việc đều do ông chủ quyết định.
 • Làm việc không có mục tiêu rõ ràng, thiếu con người làm hiệu quả.
2. Tư duy chiến lược marketing
 • Không “đồng nhất hóa hệ giá trị” trong toàn bộ quy trình và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Lỗ hổng về tư duy, chiến lược và tầm nhìn dài hạn
 • Nên đầu tư như thế nào cho Marketing, bán hàng, thương hiệu?
 • Tư duy chiến lược tiếp cận cũ, trùng lặp và thiếu bài bản.
3. Tư duy sản phẩm dịch vụ
 • Không biết xây dựngxác định rõ ràng “hệ giá trị cốt lõiđể chiến thắng trong tâm trí khách hàng
 • Không khai phá, kích thích, dẵn dắt được nhu cầu khách hàng
 • Không hiểu khách hàng là ai? Thuộc tầng nhu cầu nào? Diễn biến tâm lý mua hàng ra sao?
 • Làm sao để khác biệt hóa sản phẩm?
4. Thực thi marketing
 • Phụ thuộc vào công cụ, sự thay đổi nhỏ của công cụ đã gây khó khăn lớn
 • Chưa hiểu bản chất “quá trình tiếp nhận thông tin”, “điểm chạm khách hàng” không dẵn dắt được khách hàng
 • Hàng loạt các lỗ hổng lớn tư duy thực thi, chiến lược tiếp cận
 • Chiến lược tiếp cận cũ, cách làm cũ, tư duy cũ, thiếu sự sáng tạo thông minh
Tư vấn 0971.2266.25