Tầng nhu cầu thiết yếu

Ứng dụng vào để nghiên cứu tâm lý, hành vi của con người

Tầng nhu cầu thiết yếu

(Sơ đồ nằm trong phương pháp Marketing Gốc đã được đăng ký bản quyền tác giả)

Ứng dụng tầng nhu cầu thiết yếu
  • Giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm đúng nhu cầu
  • Tạo ra muôn vàn sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của con người
  • Nâng cao hiệu quả chiến dịch marketing trong doanh nghiệp
  • Marketer hiểu rõ tâm lý khách hàng, insight customer
  • Giúp doanh nghiệp hiểu rõ tâm lý khách hàng hiệu quả chăm sóc khách hàng.
  • Ứng dụng quản lý nhân sự, hiểu tâm lý con người
  • Ứng dụng vào xã hội cùng nhu phát triển kinh tế