Tăng trưởng Sale Marketing

Ứng dụng mô hình tăng trưởng Sale Marketing 4B

Tư Vấn ngay

Mô hình tăng trưởng Sale Marketing 4B

Bạn đang gặp vấn đề làm marketing cho doanh nghiệp?

Bạn chưa có bài toán tối ưu hoạt động marketing?

Bạn đang khó khăn trong khâu bán hàng?

Nguyên nhân là doanh nghiệp của bạn chưa tối ưu gốc rễ Sale Marketing.

Sau thời gian nghiên cứu bằng phương pháp gốc rễ và đúc rút từ thực tiễn. Marketing Gốc triển khai mô hình Sale Marketing 4B.

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về mô hình Sale Marketing 4B.

1. Mô hình tăng trưởng Sale Marketing 4B là gì ?

Mô hình tăng trưởng Sale Marketing 4B là mô hình khai thác những giá trị từ hệ giá trị cốt lõi mà thương hiệu của doanh nghiệp mang lại kết hợp với phương thức tiếp cận tâm lý, nhu cầu khách hàng để từ đó cả doanh nghiệp ( người bán ) và khách hàng ( người mua ) đều nhận ra giá trị của nhau.

 2. Ưu điểm mà mô hình tăng trưởng Sale Marketing 4B mang lại:

  • Khai thác tối đa những giá trị mà sản phẩm dịch vụ mang lại cho khách hàng
  • Thấu hiểu tâm lý, hành vi khách hàng để tiếp cận có hiệu quả giảm thiểu chi phí marketing và sale
  • Giúp giữa người bán và người mua hiểu biết được giá trị của sản phẩm dịch vụ
  • Giúp cho nhân sự hệ thống hóa quy trình sale, marketing
  • Giảm thiểu chi đầu tư cho hoạt động marketing, sale

3. Quy trình thực hiện mô hình tăng trưởng sale marketing 4B

Mo-hinh-tang-truong-sale-marketing-4b

 Bước 01: Khơi gợi nhu cầu:

Nhu cầu đến từ 2 nhóm nhu cầu thân thể và tâm thức được chia làm 4 tầng nhu cầu trong bảng Tầng Nhu Cầu Thiết Yếu. 

  • Với mỗi sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp đến từ nhu cầu trong hệ giá trị cốt lõi từ đó chúng ta xác định được nhu cầu khách hàng để khơi gợi nhu cầu.
  • Với những sản phẩm mà khác hàng chưa từng biết, chưa từng trải nghiệm chúng ta cần tìm điểm chạm khơi gợi nhu cầu từ vấn đề tâm lý khách hàng

Bước 02: Điểm chạm lợi ích: 

Sau khi tìm ra được phương thức và điểm khơi gợi nhu cầu thì doanh nghiệp tìm cách mang lại lợi ích nhằm thỏa mãn phần nào đó nhu cầu của khách hàng.

Ví dụ: Doanh nghiệp có thể xây dựng nhiều các hoạt động bao gồm: chia sẻ kiến thức, tặng quà, có cách chương trình chăm sóc, thăm hỏi, quan tâm…. nhằm mang lại những giá trị mà khách hàng có lợi ích và được khách hàng công nhận lợi ích này.

Bước 03: Công nhận giá trị:

Doanh nghiệp làm nhiều các hoạt động gia tăng lợi ích bao gồm 1 trong 2 nhóm hoặc cả 2 nhóm lợi ích đó là: lợi ích từ hệ giá trị cốt lõi, lợi ích từ nhu cầu rộng hơn những giá trị mà sản phẩm mang lại.

Bước 04:  Hành vi chuyển đổi:

Sau khi công nhận giá trị sản phẩm dịch vụ thì khách hàng sẽ chuyển đổi mua hàng, chuyển đổi thành viên, để lại thông tin…

Đó là mô hình tăng trưởng Sale Marketing 4B mà marketing gốc muốn ứng dụng cho doanh nghiệp.

4. Dịch vụ tư vấn triển khai mô hình sale marketing 4B:

Mago triển khai thực thi tư vấn xây dựng quy trình hoàn thiện cho mô hình sale marketing 4B cho các doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ xây dựng kịch bản khai thác sale marketing giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và phát triển bền vững

Mọi thông tin cần tư vấn quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết:

Hotline: 0971.2266.25

Email: hoptac@mago.vn

Hotline: 0979436256                Email: hoptac@mago.vn

Đào tạo Tầng Nhu Cầu Thiết Yếu

Thấu hiểu nhu cầu và tâm lý khách hàng

Đào tạo tối ưu chiến lược marketing 10 Bước

Tối ưu sản phẩm dịch vụ từ gốc rễ