Tối ưu 2 Gốc Marketing

Từ phương pháp Marketing Gốc

Ứng Dụng

Tư vấn tối ưu 2 gốc Marketing

Với mỗi doanh nghiệp đều mong muốn tạo ra sản phẩm dịch vụ giúp khách hàng thỏa mãn và từ đó khách hàng sẽ là đại sứ thương hiệu lan tỏa giá trị tới cộng đồng.

Do đó việc tối ưu 2 gốc marketing là quá trình cực kỳ quan trọng giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh, phát triển bền vững. Vậy 3 gốc marketing gồm có những gì?

Tối ưu 2 Gốc Marketing:

NHU CẦU – GIÁ TRỊ

  •  Nhu cầu: là sự nhận ra của bản thân về việc cần thiết đáp ứng về vật chất, tinh thần cho mình hoặc cho mọi người. Nhu cầu chia làm 2 nhóm chính bao gồm Thân thể ( vật lý)  và Tâm thức ( tâm lý) và chia làm 4 tầng nhu cầu được gọi là Tầng Nhu Cầu Thiết Yếu ( do Marketing Gốc nghiên cứu)
  • Giá trị: là giá trị thu về khi mà khách hàng quy đổi những vật có giá trị (hàng hóa) để nhận lấy sản phẩm dịch vụ.

    Lợi ích được hình thành dưới 2 dạng vật lý và tâm lý

    • Vật lý: hiện hữu bằng vật chất.
    • Tâm lý: Được thể hiện thông qua tinh tần như cảm xúc, hơn thua ham muốn cho lục giác, nhận thấy sự phát triển về trí tuệ, tăng trưởng được tình yêu thương.

Tăng trưởng doanh số ??

Mô hình tăng trưởng Sale – Marketing 4B