Ưu điểm phòng marketing thuê ngoài

Đóng gói sản phẩm dịch vụ

Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa chuẩn hóa và đóng gói sản phẩm dịch vụ do chưa hiểu rõ thị trường cầu thị trường và dung tích thị trường.
Mago Marketing sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn đúng thị trường mục tiêu và đóng gói sản phẩm dịch vụ.

Đồng bộ hoạt động marketing

Nghiên cứu đưa ra định vị thương hiệu phù hợp với năng lực doanh nghiệp, phù hợp thị trường, phù hợp khách hàng, không trùng với đối thủ cạnh tranh.

Chuẩn hóa định vị thương hiệu trên ngũ giác quan và ý giác.Đồng bộ mọi hoạt động về truyền thông và marketing giúp giảm thiểu chi phí quảng cáo.

Đồng bộ các bộ phận trong doanh nghiệp phù hợp giá trị cốt lõi và sứ mệnh của doanh nghiệp.

Tối ưu chi phí marketing

Nếu doanh nghiệp không chuẩn hóa hoạt động marketing sẽ rất lãng phí trong hoạt động marketing.

Mago Marketing giúp chuẩn hóa marketing trên mọi phương diện nhằm đạt hiệu quả tối đa và giảm thiểu chi phí marketing.

Xây dựng và tối ưu chiến lược marketing phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Tối ưu chi phí nhân sự marketing

Vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện chiến dịch marketing hiệu quả đó là nhân sự.

Với việc hợp tác Mago Marketing, doanh nghiệp sẽ có đội ngũ chuyên gia marketing và đội ngũ thực thi chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp thực hiện chiến dịch marketing hiệu quả.