Mục tiêu xây dựng thương hiệu:

 • Khẳng định giá trị thương hiệu với cộng đồng

 • Tạo ra giá trị khác biệt

 • Tăng khả năng nhận biết thương hiệu

 • Bảo vệ thương hiệu

QUY TRÌNH ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 

Mago mang lại giải pháp xây dựng chiến lược thương hiệu từ gốc rễ.

Giá trị định vị thương hiệu 

Việc nghiên cứu tạo ra giá trị định vị phải được lựa chọn kỹ lưỡng và đồng bộ với toàn bộ quá trị tạo sản phẩm của nhiều bộ phận trong doanh nghiệp. Giá trị định vị thương hiệu thỏa mãn:

 • Từ hệ giá trị cốt lõi

 • Phù hợp khách hàng mục tiêu

 • Khác biệt trên thị trường

Giải pháp xây dựng thương hiệu toàn diện

Tầng nhu cầu thiết yếu là phương pháp đưa ra các tầng nhu cầu của con người thông qua hai nhóm chính: Thân Thể và Tâm Thức

TẦNG NHU CẦU THIẾT YẾU

(Tầng nhu cầu thiết yếu  đã được đăng ký bản quyền tác giả)

Giá trị mago mang lại
 • Giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm đúng nhu cầu
 • Tạo ra muôn vàn sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của con người
 • Nâng cao hiệu quả chiến dịch marketing trong doanh nghiệp
 • Marketer hiểu rõ tâm lý khách hàng, insight customer
 • Giúp doanh nghiệp hiểu rõ tâm lý khách hàng hiệu quả chăm sóc khách hàng.
 • Ứng dụng quản lý nhân sự, hiểu tâm lý con người
 • Ứng dụng vào xã hội cùng nhu phát triển kinh tế

Mago cung cấp giải pháp toàn diện marketing

là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Marketing, truyền thông xây dựng thương hiệu với hơn 6 năm kinh nghiệm. Chúng tôi tự hào là đối tác của nhiều đơn vị, tập đoàn lớn: Tuần Châu Hạ Long, Nhôm Đông Á, Tập đoàn Cát Tường, Sapphire Center…

Giải pháp toàn diện marketing

Hotline: 0971.2266.25

Giải pháp mago về marketing
 • Tư vấn giải pháp tổng thể marketing
 • Tư vấn chuẩn hóa hệ giá trị cốt lõi, đóng gói sản phẩm
 • Xây dựng chiến lược thương hiệu
 • Xây dựng chiến lược định vị thương hiệu
 • Xây dựng chiến lược truyền thông
 • Giải pháp cố vấn marketing
 • Giải pháp đào tạo, setup phòng marketing